Autor:
rczajka

Data:
17 stycznia 2012

Tagi:
/


Polski Kalkulator Domeny publicznej

W ramach Koalicji został zaprojektowany i udostępniony kalkulator Domeny publicznej, który jest dostosowany do zasad polskiego prawa autorskiego. Kalkulator pozwala w szybki sposób ustalić status prawny danego dzieła. Działa na zasadzie testu – musimy odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań związanych z analizowanym dziełem dotyczących autorstwa, pochodzenia, czasu powstania, typu dokumentu. Po udzieleniu odpowiedzi Kalkulator informuje nas o statusie prawnym utworu.

Prototypem kalkulatora był schemat przechodzenia do Domeny publicznej oraz schemat ustalania statusu prawnego dla twórczości opracowany przez Tomka Ganicza ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Schemat jest dostępny w broszurce Domena Publiczna wydanej przez KOED w 2010 r. oraz w Wikipedii.

Na świecie prace nad kalkulatorami domeny publicznej dla rożnych systemów prawnych krajów Europy prowadzi Open Knowledge Foundation oraz Europeana, która w zeszłym roku opublikowała kalkulatory dla ponad 30 krajów. Do tej pory w Polsce istniał licznik domeny publicznej opracowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zeszłoroczne obchody Dnia Domeny Publicznej. Jest zintegrowany z Biblioteką Szkolną Wolne Lektury. Licznik pokazuje czy dzieła wybranego twórcy są w Domenie publicznej, czy nie i ile trzeba czekać, aby przeszły do jej zasobów.