Domena publiczna w Łodzi

12 stycznia w łódzkiej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie poświęcone problematyce Domeny publicznej, digitalizacji i łączących się z tym aspektów prawa autorskiego. Tomasz Ganicz ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska, główny gość spotkania, wyjaśnił czym jest Domena publiczna i przedstawił działanie kalkulatora Domeny Publicznej oraz oddolną inicjatywę cyfryzacji Stowarzyszenia, jaką jest projekt Wikiźródła.

Piotr Bierczyński, zastępca dyrektora ds. merytorycznych WiMBP, przedstawił działalność Biblioteki Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej. Pokazał parę przykładów książek ze zbiorów Biblioteki, które przeszły do domeny publicznej i które mogli w związku z tym udostępnić w Internecie. Przedstawił także efekty realizacji projektu digitalizacji zasobów Biblioteki – głównie dawnych roczników łódzkich gazet codziennych.

Wystąpieniom towarzyszyła dyskusja nt. prawa autorskiego, dzięki której, zdaniem prelegentów, uczestnicy wyszli ze spotkania z dobrym wyobrażeniem co to jest domena publiczna i podwyższoną świadomością tego, jak działa w Polsce prawo autorskie.

Na okazję spotkania oraz Dnia Domeny Publicznej 2011 WiMBP  wydała Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych w całości poświęcony problematyce spotkania.