Program obchodów DDP 2011 w BN

Stało się już tradycją, że Koalicja Otwartej Edukacji organizuje Dzień Domeny Publicznej. W tym roku świętujemy 30 grudnia, w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Obchody Dnia Domeny Publicznej co roku przypominają, że problematyka domeny publicznej obejmuje szereg złożonych i wzajemnie zależnych od siebie regulacji prawnych. Działania mające na celu wprowadzenie systemowej ochrony prawnej domeny publicznej mają swoje uzasadnienie w aktach prawnych. Zaniechanie tych działań grozi erozją całego systemu dostępu i wykorzystania dóbr kultury.It has become an annual tradition that Coalition for Open Education organises Public Domain Day in Poland. This year we celebrate DDP 2011 on 30 December in the National Library in Warsaw.

Public Domain Day celebration reminds that issue of public domain consists of a series of complex and interdependent regulations. Actions aimed at introducting legal protection of the public domain are based on legislation. If we abandon these actions, the whole system of access and use of cultural heritage will be thretened by erosion.

From 1 January 2011 we will be able to legally re-use works of Kazimierz Przerwy-Tetmajer, Olga Boznańska, Józef Pankiewicz and many more artists and writers. This year celebration focuses on gathering and sharing experiences from most important Polish initiatives and projects based on Public Domain resources.

The initial program of Public Domain Day 2011:

30.12.2010, 13:00-15:00

 1. Openining speech of dr. Tomasza Makowskiego, director general of the National Library and representative of the Ministry of Culture and National Heritage
 2. Why we celebrate Public Domain Day? speech of Bożena Bednarek-Michalska (University Library in Toruń)
 3. How long we have to wait? Public Domian counter on Wolne Lektury – Magdalena Biernat (Modern Poland Foundation)
 4. Wikisource – the bottom-up digitalization initiative – Tomasz Ganicz (Wikimedia Poland)
 5. Classic: theater as a remix space – Joanna Derkaczew (aisle-sitter at Gazety Wyborczej)
 6. Social Labs of Digitalisation – people and institution – presentation of Silesia Library
 7. How the public domian can be protected – Jarosław Lipszyc

Presentations no. 2-7 will take 10-12 minutes.

Od 1 stycznia 2011 roku będziemy mogli korzystać z dzieł takich artystów jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Olga Boznańska, Józef Pankiewicz i wielu innych. Tegoroczne obchody mają na celu podsumowanie najważniejszych inicjatyw działających w oparciu o Domenę Publiczną w Polsce.

Wstępny program tegorocznych obchodów:
godz. 13:00-15:00:

 1. Otwarcie: wystąpienie dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego i przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Dlaczego świętujemy Dzień Domeny Publicznej? – Bożena Bednarek-Michalska (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
 3. Ile trzeba czekać? Licznik Domeny Publicznej na Wolnych Lekturach – Magdalena Biernat (Fundacja Nowoczesna Polska)
 4. Wikiźródła czyli oddolna aktywność cyfryzacyjna – Tomasz Ganicz (Stowarzyszenie Wikimedia Polska)
 5. Klasyka: teatr jako przestrzeń remiksu – Joanna Derkaczew, (krytyk teatralny Gazety Wyborczej)
 6. Społeczne Pracownie Digitalizacji czyli instytucja i ludzie – prezentacja Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
 7. Jak chronić domenę publiczną? – Jarosław Lipszyc (Koalicja Otwartej Edukacji)

Wystąpienia nr 2-7 trwają 10-12 min.

Zapraszamy 30 grudnia 2010 do Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213.