Mapa Domeny publicznej

Na europejskiej stronie Dnia Domeny Publicznej opublikowana została mapa przedstawiająca czas obowiązywania prawa autorskiego w różnych krajach świata. Mapa opracował Balfour Smith z Duke University bazując na wykazie państw i obowiązujących w nich standardowych regulacji prawa autorskiego z Wikipedii.

On european Public Domain webpage a useful worldwide map was published. The map was created by Balfour Smith at Duke University based on the list of different countries and the length of their standard copyright in years as provided by Wikipedia.